web 2.0

۱۴ آبان ۱۳۸۸

آموزش نماز بهائی (قسمت اول)

به اولین قسمت از آموزش نماز بهائی خوش آمدید!
دراینجا نماز و عبادت را با استناد به کتب "تقریرات کتاب اقدس" و "گنجینه ی حدود و احکام" باهم بررسی کرده و برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشته در قسمت دوم شما میتوانید متن آیات وضو ، آیات نماز و احکام قضای نماز را مشاهده فرمائید.
در امر مقدس بهائی، سه نوع نماز وجود دارد که هر فرد بهائی بنا به خواست خویش می‌تواند یکی از آنها را انتخاب کند و بجا بیاورد.هرکدام که معمول رود.
  • نماز صغیر: وقت تلاوت آن ظهرها می‌باشد(یکبار در روز)
  • نماز وسطی: روزی سه بار باید خوانده شود. از طلوع آفتاب تا ظهر و از ظهر تا غروب آفتاب و از غروب آفتاب تا ۲ ساعت از شب گذسته.
  • نماز کبیر: در ۲۴ ساعت یک‌مرتبه خوانده می‌شود. بهائیان به این نماز اعتقاد خاصی دارند. و طبق بیانات بهاالله هر وقت انسان به حالت توجه به خداوند رسید باید آن را بخواند.
دسته جمعی خواندن نماز (به جز نماز میت) در این آئین حرام است.زیرا بهائیان عبادت با خداوند را صحبتی عاشقانه میدانند و به تنهائی نیایش کردن را باعث قرب بیشتر به پروردگار میدانند.درمورد نماز میت هم خواهم نوشت.


قدم اول: هدف و فلسفه ی نماز در آئین مقدس بهائی
در رساله تقریرات کتاب اقدس میخوانیم:
" قد تکلّم لسان قدرتی فی جبروت عظمتی مخاطباً لبريّتی ان اعملوا حدودی حبّاً لجمالی."
همانا گويا شده است زبان قدرت من در جبروت من که ای اهل عالم، عمل کنيد احکام مرا برای اينکه جمال مرا دوست می داريد. در اين آيه نکتهء لطيفه ای هست و آن اين که بندگان خدا احکام و اوامر الهی را به علل متعدّده و به جهات مختلفه ای ممکن است اجرا کنند. يکی فرض می کنيم احکام الهی را عمل می کند برای اينکه خدا او را به بهشت ببرد و حيات جاودانی به او بدهد. يکی احکام الهی را عمل می کند برای اينکه خدا در بهشت به او حور و قصور و نعم باقيه بدهد. يکی به درگاه خدا دعا می کند و احکام الهی را انجام می دهد برای آنکه خدا او را در اين دنيا ثروتمند و متمول بکند و از اين قبيل چيزها. اين قبيل افکار اگر باشد،يعنی بندگان خدا احکام الهی را عمل بکنند، برای اينکه خدا در مقابل به آنها چيزی بدهد - حالا چه مال دنيا باشد چه بهشت چه حوريّه چه ساير چيزها - می فرمايند، اين شرط عبوديّت نيست. اين در حقيقت خداپرستی نيست، خودپرستی است.
چون اين شخص بهشت را دوست‌می دارد، حور و قصور را دوست می دارد، انجام و اجرایتعاليم و احکام الهی را بهانه می کند و در حقيقت به خدا می گويد که من اين را عمل می کنم، اين نماز را می خوانم، اين روزه را می گيرم، بشرط اينکه تو به من بهشت بدهی. پس اين خدا را نمی پرستد، خودش را می پرستد خداپرستی واقعی اينها نيست. در اين جا جمال مبارک می فرمايند لسان عظمت من در جبروت قدرت و توانائی من به بندگان چنين خطاب کرده است که ای بندگان، ارادت واقعی و بندگی حقيقی در درگاه من اينست که احکام مرا بدون هيچ شائبه و شبهه و بدون هيچ اميد و آرزوئی انجام بدهيد. من خالق شما هستم، من آفريدگار شما هستم، شما مخلوق و
مصنوع و بندگان من هستيد و بندگی دارای علائمی است. بنده درگاه خدا وظيفه خاصّی دارد و آن اين است که چون خدای او چنين گفته و چنين امری کرده است، او آنرا انجام بدهد، خواه خدا او را به بهشت يا به جهنّم ببرد. معامله با خدا نکند که من اين نماز را می خوانم، تو هم در عوض اينطور با من رفتار کن. اين درست نيست. می فرمايند، شما بدون اميد بهشت و بدون خوف از جهنّم بدون ساير
شئون نفسانيّه، احکام مرا عمل کنيد زيرا مرا دوست می داريد. بنده آنست که خدای خود را دوست بدارد و آنچه را که خدا فرموده عمل کند زيرا علامت دوستی واقعی، عمل به احکام الهی است.

تو بندگی چو گدايان بشرط مزد مکن که خواجه خود جهت بنده پروری داند

ما بايد امورمان را به حقّ واگذار بکنيم.
وقتی می خواهيم نماز يا حکمی از احکام الهی را انجام بدهيم، بايد بگوئيم،خدايه من بدون هيچ شائبه، هيچ آرزو، بدون هيچ توقّع نفسانی در محضر تو ايستاده ام و چون تو خدای من هستی و من بنده تو و وظيفه بنده اطاعت اوامر است، بدون چون و چرا من احکام تو راعمل می کنم و هيچ پاداشی هم از تو نمی خواهم. پاداش من فقط انجام وظيفه است و بس. من اين عمل را انجام می دهم، چون تو را دوست می دارم. اگر کسی بتواند احکام الهی را روی اين فلسفه انجام بدهد، او از بندگان مقرّب و مخلص درگاه خداست و الّا اگر قضيه حور و قصور و بهشت و جهنّم در کار بيايد، اين معامله است و خدا با کسی معامله نمی کند. می فرمايند، لسان قدرت من در جبروت عظمت من بخلق من اينطور خطاب کرد و گفت، اعمال و حدود مرا انجام بدهيد، احکام مرا عمل بکنيد، برای آنکه مرا دوست می داريد.

قدم دوم: انتخاب نماز

هنگامیکه فهمیدید هدف از نماز چیست ، به سراغ قدم دوم که همان انتخاب نوع نماز است. نماز در بین بهائیان امری است شخصی و خصوصی.پس پرسش درباره اینکه آیا کسی نماز میخواند یا خیر کار پسندیده ای نیست. شما میتوانید یکی از نمازهای زیر را برحسب خواست شخصی انتخاب کرده و بخوانید.با اینکه هیچگونه تقسیم بندی در زمینه ی نماز وجود ندارد و هرکسی خود انتخاب میکند و حفظ بودن و عمل نمودن به تنها یکی از این سه نماز کافیست ولی اکثرا به این منوال است که نماز صغیر را بیشتر کودکان و سالخوردگان میخوانند، و اکثر نوجوانان و جوانان از نماز وسطی شروع میکنند و بعدازمدتی که به رازونیاز با محبوبشان علاقمند میشوند به سراغ نماز کبیر میروند. اگر از همان ابتدا که نماز کبیر را بتوانید یاد بگیرید که چه بهتر.هرکدام را که راحت تر میدانید و میتوانید هرروز به آن عمل کنید را انتخاب کنید


قدم سوم: آمادگی برای شروع نماز و احکام
قبل از شروع خواندن نماز بهتر است با بعضی از احکام مربوط به آن آشنا شوید.شدیدا توصیه میکنم که نسبت به خواندن دو کتابی که منبع این نوشته هستند اقدام فرمائید.

سن بلوغ 15 سالگی است.هم برای دختران و هم برای پسران. در این سن نوجوان باید بدنبال تحری حقیقت برود و خود حقیقت را بیابد و در جستجوی راه حق باشد.درصورتی که نوجوان از قبل با حقانیت امر مقدس آشنا شده و قلبا به اصول دین معتقد است، نماز خواندن بر او واجب است.

اگر به حمام رفته باشید و تمام بدنتان را شسته باشید، باز باید حکم وضو را جاری دارید .در نمازهای سه گانه (وسطی) در هر نوبت از روز که نماز میخواهید بخوانید باید وضو بگیرید.اگر وقت چند نماز باهم یکی شده باشند فقط یک وضو کافیست.وضوی قبل از وقت نماز و حین وقت نماز قبول است و نیاز به تجدید نیست مگر انکه از بین رود و اگر بین وضو و نماز فاصله واقع گردد اشکالی ندارد.درصورتیکه به آب دسترسی نداشته باشید یا استعمال آن مضر باشد تنها کافیست پنج مرتبه ذکر "بسم اللّهُ الأطهر الاطهر " را بگوئید.

نماز با اینکه اوقات خاص خود را دارد ولی هروقت که انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده کرد نماز بخواند.نماز قبل از طلوع آفتاب نیز جائز است.قبله بهائیان، روضه ی مبارکه ،محل استقرار جسم مبارک حضرت بهاءالله میباشد که در اراضی مقدس ، در بهجی شمال شهر عکا در اسرائیل میباشد.

امرالله میفرمایند: "در موقع تلاوت آيات و نماز جايز بودن سر برهنگی را سؤال نموده بوديد فرمودند از منهيات محسوب نه ولی در بين اهل شرق محبوب و مستحسن نيست"

مو و پوست حیوانات حرام گوشت در این امر مقدس برخلاف اسلام مبطل نماز نیست.پوشیدن لباس پوست حیوانات نیز مانعی ندارد.

اگر کسی مبتلا به ضعف و بی قوّتی بشود و اين ضعف و بی قوّتی ناشی از مرض باشد، خداوند حکم صلات و صوم را تا وقتی که ضعف و بيماری او بر طرف بشود، به او بخشيده است. روزه را که مطلقاً بخشيده است و نماز را هم اگر حالی پيدا کرد می خواند، و اگر نخواند اشکالی ندارد چون بيمار است و خدا عفو فرموده است.

کسانیکه سنشان از هفتاد بیشتر است ، نماز بر آنها بخشیده شده است و از خواندن نماز معافند.

در هنگامیکه یکی از علامات طبیعت مانند زلزله،کسوف و... رخ میدهد ،مادامی که آفتاب گرفته است یا در جریان زلزله و طوفان خدا را با عظمتش یاد کنید و این آیه را بگویید: "العظمة للّه ربّ ما يری و ما لا يری ربّ العالمين "

خداوند از زنها در ايّام معيّنه محدوده، صوم و صلات را مرتفع کرده است که نه روزه بگيرند نه نماز بخوانند و بر زنها واجب است که در آن ايّام بجای نماز وضو بگيرند و به تسبيح حقّ بپردازند. نود و پنج مرتبه از اوّل ظهر، از زوال تا زوال يعنی بيست و چهار ساعت يک مرتبه اين ذکر را نود و پنج مرتبه بگويند: "سبحان اللّه ذی الطلعة و الجمال"
در اين ايّام که اماء الرّحمن صوم و صلات بر ايشان واجب نيست و برايشان بخشيده شده، ديگر قضا ندارد که بعداً اين نمازها را بخوانند يا روزه‏ها را بگيرند.

مطالعه ی قسمت دوم

1 نظرات:

ناشناس گفت...

باتشکرازشما لطفا پیام های تبریک وتسلیت برای اعیاد وروز شهادت حضرت بهاءالله وباب الله بهسایت اضافه نمایید

ارسال یک نظر

برای اینکه نام و آدرس اینترنتی تان را بنویسید از قسمت: "نظر به عنوان" گزینه ی: "نام/آدرس اینترنتی" را انتخاب نمایید و گزینه های ظاهر شده را کامل کرده و ثبت کنید.
توجه :نظرات شما تائید و سپس نمایش داده خواهند شد و هیچ نظری بدون تائید مدیریت در این قسمت نمایش داده نخواهد شد.
به یاد داشته باشید ادبیات نگارشی شما،نشاندهنده ی نزاکت و شخصیت خانوادگی شماست.